Rehabilitacja neurologiczna:

  • po udarze mózgu
  • w stwardnieniu rozsianym
  • w chorobach rdzenia kręgowego
  • w chorobach nerwów obwodowych

Rehabilitacja ortopedyczna

  • po wypadkach komunikacyjnych
  • po endoprotezo plastyce (staw biodrowy, kolanowy)
  • rehabilitacja geriatryczna
  • rehabilitacja po mastektomii