Monika Noszczyk - magister fizjoterapii

Jestem absolwentką oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas studiów odbyłam liczne praktyki w szpitalach klinicznych jak i prywatnych placówkach medycznych. Umożliwiło mi to zapoznanie się z wieloma dysfunkcjami narządu ruchu jak i metodami ich leczenia. Ukończone kursy pozwoliły mi na podjęcie pracy jako fizjoterapeuta już w trakcie studiów. W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii WUM miałam okazję prowadzić warsztaty m.in. z masażu, stretchingu i kinesiology tapingu.

Interesuję się rehabilitacją neurologiczną i ortopedyczną. Do każdego przypadku podchodzę z dużym skupieniem, a terapię kieruję na ustalone wspólnie z pacjentem cele.

W wolnym czasie biegam jednocześnie szukając odpowiednich technik i sposobów prewencji urazów wśród biegaczy.

Wykształcenie:

  • 2015 - 2017 Warszawski Uniwersytet Medyczny, studia stacjonarne magisterskie na kierunku fizjoterapia
  • 2012 – 2015 Warszawski Uniwersytet Medyczny studia stacjonarne licencjackie na kierunku fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

  • 03/2017 Blackroll Basic, Blackroll Polska
  • 01/2016 Kinesio Taping Fundamentals and Advanced (KT1&KT2), Kinesio Polska
  • 11/2015 Fakultet Analiza i terapia zaburzeń chodu, Zakład Rehabilitacji Klinicznej II WL WUM
  • 11/2015 Fakultet Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF) w ortopedii, Zakład Rehabilitacji Klinicznej II WL WUM
  • 2015 Aging, Wellness & SPA, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • 12/2014 Masaż Shiatsu, Akademicki Związek Sportowy