Ewa Boniecka - magister fizjoterapii

Nazywam się Ewa Boniecka. Jestem fizjoterapeutką i certyfikowanym instruktorem rekreacji ruchowej. W 2009 roku ukończyłam studia na warszawskim AWF-ie na wydziale fizjoterapii i rozpoczęłam moją drogę zawodową jako terapeuta. Zaraz po zdobyciu tytułu magistra rozpoczęłam studia doktoranckie, podczas których zajmowałam się badaniem napięcia mięśni głębokich na sprawność funkcjonalną badanych. Jako terapeuta i instruktor sportu wiem jak istotne znaczenia odgrywa fizjoterapia uroginekologiczna dla naszego zdrowia i sprawności fizycznej, dlatego w tym kierunku rozwinęłam swoją ścieżkę zawodową. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów z zakresu terapii kobiet. Terapię prowadzę według najnowszych standardów Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.

Wykształcenie:

  • 2009 - 2013 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia doktoranckie
  • 2004 - 2009 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie na wydziale Fizjoterapii

Kursy i Szkolenia:

  • od 2013 - Open Mind Joga classic school
  • 03.2012 - Sympozjum „ Analiza ruchu- teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych, Warszawa
  • 10.2011 - Szkolenie „ Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich”, Wrocław (dr Jarosław Ciechomski)
  • 11.2011- 06.2011- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • 10.2010, 11.2011 - Szkolenie AAC- Wspomagające i Alternatywne Sposoby Porozumiewania się
  • 12.2010 - 06.2010 - Kurs podstawowy koncepcji PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Warszawa, Reha Plus S.A. (mgr Ewa Górna)
  • 11.2010 - Instruktor rekreacji ruchowej, Wyższa Szkoła Edukacji w sporcie, Warszawa
  • 11.2008 - Warsztaty „ Podstawy komunikacji, skutecznej interwencji i behawioralnej modyfikacji zachowań dzieci nadpobudliwych”