Terapia tkanek miękkich

To zespół technik terapeutycznych mający na celu likwidacje istniejących zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Terapia ta wskazana jest we wszystkich ograniczeniach ruchu wynikającego z zaburzeń tkanek miękkich. Działanie terapeutyczne może polegać na: pracy mięśni w celu likwidacji zaburzeń, rozluźnianiu powięzi otaczających mięśnie i aktywnym rozciąganiu omawianych struktur. W zależności od dysfunkcji terapeuta może posługiwać się tą techniką sam lub z czynną pomocą pacjenta.